ANA SAYFA
HABER
HALK KULTURU
DURAK KÖYÜ
=> KOYUMUZDE ILKLER
=> KOYUMUZUN ADI
=> iZ BIRAKANLAR
=> SULALELER-SOYADLAR
=> KOY HAKKINDA-HANE NO
EGITIM.
DURAK SOZLUGU
HAYAT HIKAYEM
HANLAR
Benim Sayfam
DUYURULAR
ANKETLERIMIZ
LINKLER
ILETISIM
ZIYARETCI DEFTERI
Yeni sayfanın başlığı

 
DURAK KÖYÜ TARİHİ

 Durak köyü, Rize Beli, Akçalar Beli, Kuldurar Gediği,Sineklibel,TekeBeli,HuğluBoğazı, Gencek bellerinin geçit yerinde Akseki Konya İpek yolu üzerinde kurulmuştur. Kurulduğu yerin konumuna uygun olarak Durak adı verilmiştir.Köyümüz merkezi bir köydür.
 
    Köyümüzün kurulduğu yer, Osmanlı Devleti döneminde Alanya, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Konya yolu üzerinde kervanların konakladığı yer olarak bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde de köyümüzdeki hanlar konaklama yeri olarak kullanılmıştır.
  Köyümüzün  kuruldugu yerde daha önce insanlar yaşamış,burayı yerleşim yeri olarak kullanmışlardır.Köyümüzün çevresiyle  ilişkisi fazladır. Durak Köyü bulunduğu bölgede örnek köy durumundadır. 
Köyümüz yeniliklere açık, hareketli bir köydür. Köyün kuruluşu ile ilgili bir belge ve tarih bulunamamıştır. Rahmetli Hocam Vehbi Durmuş, Durak Köyü Gelenek-Görenek-Atasoylar adlı kitabında iki belgeye yer vermiştir. Bu belgelerden biri, Kuldurar (Tepearası) köyü ile Akçalar Beli anlaşmazlığına ait ferman, hicri 1212 miladi 1796 
İkici belge, Durak Köyü Hüseyin Ağa (Gök Hüseyin)Caminin Beratı; hicri1284 miladi 1866 tarihli belgelere yer vermiştir.  

 D
urak köyünün kurulduğu yere ve çevresine Manavgat ve Serik yöresinden Sarıkeçili ve kolları Yörükleri bu bölgeyi yaylak olarak yılarca kullanmışlardır. Bu Yörükler kışın Akdeniz sahillerine gider, bahar mevsiminde Toros Dağlarındaki yaylalara çıkarlar. Yörükler zamanla Akdeniz sahillerine gitmemeye başlamışlar, bu bölgeyi yerleşim yeri olarak seçmişlerdir.Günümüzde köyün yaylasına Bozahmatlı(Boz Ahmetli) ve Saraçlı yörükleri gelmektedir.
Osmanlı Devleti bölgeye hakim olunca Yörükleri yerleşik hayata geçirmek için fermanlar çıkarmışlardır. Bu fermanlardan biri; miladi 1732 senesinde çıkarılan bir fermanla Toros Dağlarındaki Yörükler köy ve kasa balara yerleştirildiler.Tahmini olarak köyümüzün kuruluş tarihi bu yıllara yani 1730—1740 tarihlerinde kurulmuş olabilir. Osmanlı İmparatorluğu 1800 yılından sonra, Yörük obalarını bulundukları yerlerle yaylak veya kışlaklarına zorla iskân (yerleştirme)ettirmişlerdir. Cumhuriyet döneminde de Yörükleri yerleşik hayata geçirme devam etmiştir. 1924 yılındaki çıkarılan köy kanunu ile Yörükler bulundukları yerlere en yakın yerleşim yerine kayıt edildiler.
 
  Köyümüzün bulunduğu bölgeye uzun yılar Bizanslılar hâkim olmuştur. Bölgede Bizanslılara ait kalıntılara rastlanmaktadır. 1071 yılından sonra bölgeyi Selçuklular ele geçirmişlerdir. Alâeddin Keykubat yöreye çok önem vermiştir.
 Köyümüzün de içinde bulunduğu çevrenin tarihi MÖ. 7000 yılına kadar uzanır. Bu bölgede cilalılaş devrinin tüm gelişmeleri yaşanmıştır. Bölge Hitit, Sümer, Asur ve Frig uygarlığına sahne olmuştur. Yöreye MÖ.1200 yıllarında PISIDIA (Pisidia) adında bir devlet hâkim olmuştur. Bu devletin sınırları; Isparta, Burdur ilinin tamamını, Antalya ilinin kuzeyini kapsar. 
Batısı; Erençay- Bozçay ve Söğüt dağları,
Doğusu; Beyşehir ve Suğla gölleri
Güneyi; Antalya ovasını sınırlayan Toros dağı etekleri,

 Kuzeyi ; Burdur gölünden Eğridir  gölüne kadar çizilhat
Sınırlar .
 
Bölge, Selçuklulardan sonra, Eşrefoğulları beyliği, İlhanlılar beyliği, Teke-Hamitoğulları beyliği, Karamanoğlu beyliği arasında gel- gitler yaşamıştır.
Osmanlı Padişahı 1. Murat Hatimoğulları Beyliğinden Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Karaağaç ve Seydişehir’i 1374 tarihinde 80.000 altın karşılığı satın alarak Osmanlı toprağına katmıştır.
Fatih Sultan Mehmet Han 1462 yılında Karamanoğlu beyliğine son verince, bölge tamamen Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir.
KAYNAK: Genel Türk Tarihi
   
Köyümüz Manavgat ve çevresinden gelen Yörükler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Köyümüzün kuruluş tarihi ile ilgili kesin bir tarihe rastlanmamıştır. Köyümüzün ilk adı ‘Kirli’dir. Köyümüz önce Manavgat a bağlı 1860 yıllarında İbradı ya 1870 yıllarında Akseki'ye ve tekrar İbradıya bağlı iken 1914 yılında Seydişehir e bağlanmıştır. 1968 yılında Beyşehir'e bağlanmıştır.
  
Köyümüzün yıllarca mahallesi olan Kirli Yeniköy, 1952 yılında köyümüzden ayrılarak Uğurlu Köyü adı altında bağımsız bir köy olmuştur. Uğurlu Köyü insanları Fettahlı Yörüklerinden olup, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinden gelerek yerleşmişlerdir. Uğurlu Köyünün kurulduğu yerdeki arazinin belli bir bölümünün tapusu köyümüz eşraflarından Hacı Hasan Alıcıgüzel’e aittir. Bu yerler zamanla Uğurlu köylülerine satılmıştır. Uğurlu köyünün kurulduğu yerdeki suyun kaynağına ‘’Göz’’ adı verilmiştir.

Yeniköy 1897 yıllarında bazı kayıtlarda İbradı Nahiyesinin köyü olarak geçmektedir.


  Köyümüz şimdi Derebucak ilçesine bağlı bir köydür.
Köyümüz 1946 yılında Durak adını almıştır. Halen Konya ili Derebucak ilçesine bağlı bir köydür.Derebucak 1988 yılında ilçe olunca, Derebucak'a yakın köy ve kasabalar bu ilçeye bağlandılar. 


 
 
Köyümüz yılarca İbradı ilçesine bağlı kalmıştır. Köyümüzün İbradı’ya uzak olması, Seydişehir’e daha yakın olması nedeni ile Dereköy(Derebucak), Gönyem,Gencek, Dalayman(Çamlık), Kirli(Durak) Seydişehire bağlandı,
 ‘’ İbradı’nın 1914 yılından evvel tam 13 (on üç) köyü vardı. Bunlar; Ormana, Ardıçpınar,Unulla, Ürünlü,Başlar, Larma, Zılan, Bodamya, Dereköy, Gönyem, Üzümdere, Gencek, Dalayman, Kirli, Zekeriya köylerini içine alan 13 köyü bulunmaktaydı.’’(bu bölüm, Çeşitli Yönleriyle İbradı adlı kitaptan alınmıştır. Yazarı: Kemal Naci Şenkaya (İbradı Belediye Başkanı 1987 yılı basımı.)
   
 

 

H. 1299 (M. 1883 )

                        İbradı Nahiyesi, köyleri, nüfus ve hane sayıları,

Nefs-i İbradı                                nüfus                           hane

1325                                                         366

Karyeler

Ormana                                         645                              164

 Unulla                                          289                               84

Zilan                                             137                                 44

Üzümdere                                      63                                  20

İlarma                                            140                                42

Lurdaha                                         259                                87

Güni,                                             150                               5

Dalayman                                      210                               50

Zekerya                                         117                               21

Gencek                                          312                               80

Derebucak                                      410                              104

Göynem                                         311                               81

Başlar                                             69                                 23

Yekün                                           4437                             1352                      Karye: 14[1][1] K V Salnamesi, 1289, s. 203.

 

 İbradı ve Köyleri:                 Vilayet Konya          Liva Teke            Kaza Akseki

İbradı  Nahiyesi merkez           nüfus 3044              hane 588            Ermeni yoktur.

Merkez Vilayete: 32                 Merkez Livaya: 22  Merkez Kazaya: 26

Karyeler (Köyler)                      nüfus                        hane 

Ormana                                     1629                         479

Merkez Vilayete: 33                  Merkez Livaya: 26  Merkez Kazaya:6   Merkez Nahiyeye:1

Üzümdere                                  402                          84

Merkez Vilayete:32                   Merkez Livaya:28   Merkez Kazaya: 4 Merkez Nahiyeye:1

Unulla                                       116                          33 Merkez Vilayete:34 Merkez Livaya:25                                   

Merkez Kazaya: 6  Merkez Nahiyeye:2

Başlar                                         137                          36

Merkez Vilayete:33                   Merkez Livaya: 24  Merkez Kazaya:8 Merkez Nahiyeye:2

Budaca                                       385                          100

Merkez Vilayete:22                   Merkez Livaya: 41 Merkez Kazaya:8 Merkez Nahiyeye:8

Debeshan                                     410                          94

Merkez Vilayete: 22                  Merkez Livaya:22   Merkez Kazaya:10 Merkez Nahiyeye:12

Zilan                                          202                          51

Merkez Vilayete: 26                  Merkez Livaya:28   Merkez Kazaya:5 Merkez Nahiyeye:2

Zekerya                                      203                          45

Merkez Vilayete:20                    Merkez Livaya: 30 Merkez Kazaya: 14 Merkez Nahiyeye:12

Kıvruğanda                                 347                         60

Merkez Vilayete. 33                   Merkez Livaya: 30  Merkez Kazaya: 3 Merkez Nahiyeye: 9

Karakışla                                    232                          52

Merkez Vilayete: 26                   Merkez Livaya:37   Merkez Kazaya:4 Merkez Nahiyeye: 9

Gönyem                                      511                          118

Merkez Vilayete: 20                   Merkez Livaya: 22   Merkez Kazaya: 12 Merkez Nahiyeye:11

Gencek                                       567                           120

Merkez Vilayete: 20                  Merkez Livaya: 22 Merkez Kazaya:12 Merkez Nahiyeye:11

Kirli                                            259                           41

Merkez Vilayete:19                   Merkez Livaya:38    Merkez Kazaya: 14 Merkez Nahiyeye:12

Larma                                         261                           23

Merkez Vilayete: 24                   Merkez Livaya: 28   Merkez Kazaya: 7 Merkez Nahiyeye:6

Yeniköy                                       35                            10 

Merkez Vilayete:20                    Merkez Livaya:25 Merkez Kazaya:10 Merkez Nahiyeye:11[1]

 

 

H. 1314

İbradı Nahiyesi

Müdürü: Mehmet Şemsettin Efendi

Naib ve Katip Tevfik Efendi.

Konya Vilayet Salnamesi 1312 s.190

[1] K V Salnamesi, 1312, 271- 316.

 
KÖYÜMÜZDEKİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİ:
      
Durak Köyüne ilk yerleşenler, köyün ortasında bulunan kayanın etrafına yerleştikleri, ilk evlerin ve caminin bu kayanın doğu, güney, batı yönünde olduğu bilinmektedir. Köyümüzün kurulduğu yere bir birini tanıyan insanlar gelerek köyün kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir.
Köyümüzün kurulduğu yerde ve köy sınırları içinde eski yerleşim yerlerine rastlanmaktadır. Hanların bulunduğu çevrede, köyün ortasında ev kalıntılarına rastlanmıştır.
 Köyümüzün sınırları içinde, Eski Mezar, Dülbettaşı, Salır, İnönü,Tabakhane, Düşşam, Örenarası, Çingenler Boğazı, Devrandardı, Karacadağ, Kuldurar oturduğu, Rize Alanı eski yerleşim yerleridir. Buralarda ev kalıntıları, ören yerleri vardır.Rize Alanı mevkisinde ev kalıntılarına rastlanmaktadır.Burası kalabalık bir yerleşim yeri olarak bilinmekte ve bu bölgede bir yere ''Cami Yeri'' adı verilmiştir. Eski Mezar, Tabakhane mevkisinde toplu mezarlık vardır. Gavur Suyunun üstünde 4-5 mezar kalıntısı vardır. Eski Mezar mevkisindeki mezarlık tamamen ortadan kaldırılmış mezar yeri tarla yapılmıştır. Bu tarla ‘Ballı’ sülalesinindir.Tarlanın ortasında kocaman bir meşe ağacı vardır.
İnönü mevkisinde bir lahit mezar bulunmuştur. Cücümendeki inde toprak kaplara rastlanmıştır. Yünlü Dağın kuzeyindeki Gavur Anbarı adını verdiğimiz inde eskiden kullanılmış kaplar bulunmuştur.
 Çevrede bazı yerlere Gavur Ambarı, Gavur Kaklığı gibi isimlerin verilmesi, bu bölgenin Türklerin Anadolu’ya gelmesinden öncede yerleşim yeri olarak kullanıldığının göstermektedir. Köyümüzün yaylasındaki büyük kayada avcı, geyik, köpek resimlerinin bulunması bu bölgenin çok eski bir yerleşim yeri olduğunun delilidir.Yaylamıza bu resimlerden dolayı ‘’YAZILI’’ adı verilmiştir.
Çevredeki en eski yerleşim yeri; Tepearası köyünün doğusunda, köye 1 Km mesafedeki ‘ BALAT’ dır. Balat mevkisi eski yerleşim yeridir, kale ve ören yerleri vardır.
Sırçalık; Durak Köyünün batısında, Huğlu Kasabasının güneyinde yer alan çok eski bir yerleşim yeridir. Burada çiniler bulunmuştur, ören yerleri vardır. Köyümüzün hanındaki işlenmiş taş, camimizdeki, köy odalarındaki ve yukarı oluk abidesindeki taşlar Sırçalık mevkisinden getirilmiştir.
Taşlıpıar (eski adı, Zekarya) köyünün kurulduğu yer çok eski yerleşim yeridir.Taşlıpınar köyünde Hititler döneminden kalma kabartmalar vardır.  
 
YAZILI KAYA
D
URAK KÖYÜNÜN COĞRAFİ DURUMU

Köyümüz,Akseki Konya ipek yolu üzerinde kurulmuştur. Köyümüz belerin kavşak notasındadır. Doğuda Rize Beli, Kuzey doğuda Akçalar Beli, Kuzeyde Manastır (Üzümlü) Beli, Batıda Gencek Beli bulunmaktadır. Ticaret yolu üzerinde bulunan köyümüzün girişinde kervanların dinlenmeleri için, üç tane hana sahipti. Bu hanlardan biri tamamen yıkılmıştır. Yıkılan han mezarlık duvarı içindeydi. Bu hanın yerinde şimdi, Ali Akçay tarafından bekleme yeri yapılmıştır. Hanın birisinin arka tarafı yıkık, diğer han ayakta durmaktadır. Bakılmasa bu tarihi değerler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Köyümüzün doğusunda Büyükgözet dağı vardır. Köyümüzün üstünde bulunan tepe adını bu dağdan almıştır. Bu tepeye ‘Gözet denir. Büyükgözet dağı, Çamlar köyü ve Üzümlü kasabasından Bozkır ilçesine, Akseki ilçesinin doğusuna, Esereyrek dağı adıyla uzanır, Geyik dağı adıyla devam eder. Köyümüzün batısında Akdağ vardır.
Köyümüzün doğusundaki dağlara Yünlü dağ, Küpe dağı adı verilmiştir. Köyümüz ile Seydişehir ilçesini bağlayan Rize Beli önemli bir geçit yeridir.
Köyümüz Akdeniz bölgesinde Taşeli Yaylası bölümünde yer alır. Taşeli yaylası Antalya körfezi ile mersin körfezi arasında kalan yere Taşeli yaylası adı verilir. Taşeli yaylası dalgalı çok yüksek yaylalardan, derin vadilerden oluşur. 
Köyümüzün doğusunda uzanan Büyükgözet dağı Beyşehir in güneyinde kabarmaya başlar, Üzümlünün doğusunda Çamlar dağı adının alır. Çamlar dağının güneyindeki geçide Kuldurar (Tepearası) gediği denir. Bu belden sonraki yüksek dağa Yünlü dağ denir. Bu dağın rakımı 2250 m’dir. Yünlü dağın üstü çok kayalıktır, inişli-çıkışlıdır, taşlıktır, derin çukurlar vardır ve su yoktur. Ama dağdaki karlık adı verilen derin çukurlarda 12 ay kar bulmak mümkündür. İlkbahar mevsiminden yaza kadar Gevur Kaklığında çobanların içeceği su bulunur. Bu dağdan sonra Rize beli, belden sonra Küpe dağı uzanmaktadır. Bu dağ da taşlık, susuz ve derin çukurlardan oluşur. Bu bölgeye Manavgat tarafından Yörükler ilkbaharda gelir sonbaharda göçerler.  BİTKİ ÖRTÜSÜ
Köyümüz dağlarında ladin, katran, ardıç, çam ağaçları bulunur. Karamuk, kürt ve ekili arazilerin çevresinde meşe ağaçları bulunur.
    
İKLİMİ
Köyümüz Akdeniz bölgesinde yer almasına rağmen karasal iklim özellikleri görülmektedir. Toros dağlarının Akdenize paral uzanmasından dolayı Akdeniz ikliminin içlere kadar sokulmasının engellemektedir. Köyümüzün yazları sıcak ve kurak; kışlar kar yağışlı ve soğuk geçmektedir. ilkbahar mevsiminde sulu sepen adı verilen yağış köyümüzde etkili olur.
 
 
 
 
KÖYÜMÜZÜN ESKİ CAMİSİNİN KAPISI 
(KAPI RAHMETLİ MUSTAFA GÜZEL'İN (TOPALIN) EVİNDEHACI MUSTAFA DURMUŞ'UN EVVİNİN DOLBI YAPIM TARİHİ ÜZERİN ESKİ YAZI İLE YAZILMIŞ RUMİ:1315 MİLADİ:1899
(BU DOLAP BEYŞEHİR'DE NECATİ AKTAŞ'IN EVİNDE)   
ŞİMDİKİ CAMİDEN ÖNCEKİ CAMİNİN YAPILIŞ TARİHİNİ BİLDİREN TAŞ (minarenin güneyinde durmakta)YÜN KİLİM

 

KONYA VİLAYETİ SALNAMESİ
toplam 232878 ziyaretçi (933571 klik)
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol